Water Rescue Forum

pod záštitou Andrey Turčanovej, primátorky mesta Prešov
pri príležitosti 100 rokov Československého Červeného kríža a
50 rokov Vodnej záchrannej služby Československého Červeného kríža

Konferencia Vodnej záchrannej služby 
&
Majstrovstvá Slovenska Vodnej záchrannej služby SČK
XIII. ročník Memoriálu Dr. Mariana Filčáka
&
Praktické ukážky vodnej záchrany pre odbornú aj širokú verejnosť,
prezentácia práce a výbavy záchranných, zložiek, modelové situácie

ORGANIZÁTOR

Vodná záchranná služba
Slovenského Červeného kríža
Prvá pomoc zážitkom o.z.

DÁTUM A MIESTO KONANIA

16.8.2019 – 08:00
Plaza Beach Resort Prešov – Solivar

17.8. – 18.8.2019 – 09:00 – 17:00
Prírodné Kúpalisko Delňa Prešov

KONTAKT

Radoslav Heštera, 0918 620 226
Anna Kmecová, 0904 258 134
www.waterrescueforum.sk
info@waterrescueforum.sk

ČASTI PROGRAMU

Konferenčný poplatok

 • V cene je coffee break (káva/čaj, minerálna voda, koláčik, pagáčik), kredity, darček, sála
 • Platba vopred na účet IBAN SK68 0900 0000 0051 6042 3902
 • Do poznámky uveďte WRF + svoje priezvisko
 • Cenník:
  • 15 € študenti (s platným ISIC preukazom)
  • 20 € plavčík, člen VZS, člen/zamestnanec SČK (s platným preukazom)
  •  25 € zdravotnícky záchranár, zdravotná/praktická sestra, zdravotnícky asistent, zdravotnícky pracovník (číslo v komore)
  • 30 € lekár

Workshop

 • cena 10 eur
 • kapacita 10 ľudí
 • výber z 2 workshopov
 • registrácia na mieste, zaškrtnutie v online formulári ma informatívny charakter
 • platba v hotovosti na mieste

Obed

 • Cena 7 eur
 • V cene je polievka, hlavný chod –  výber z 2 jedál, nápoj
 • Platba v hotovosti na mieste
 • Objednávka v online formulári

Spoločenský večer

 • Začiatok 19:00 hod
 • Cena 38 eur / osoba
 • V cene je (welcome drink, predjedlo, hlavný chod, dezert, džús, voda, víno, DJ, sála)
 • Platba vopred na účet IBAN SK68 0900 0000 0051 6042 3902
 • Do poznámky uveďte WRF + svoje priezvisko
 • Rezervácia miesta v online formulári

Tombola

 • Cena 1 eur / 1 ks tombolový lístok
 • Platba v hotovosti na mieste

SOBOTA a NEDEĽA

 • Prvá pomoc – miesto, kde bude prebiehať teoretická časť ako podať prvú pomoc aj praktický nácvik resuscitácie
 • Zážitková prvá pomoc – na tomto stanovišti si záujemcovia môžu vyskúšať v praxi na modelových situáciách ako by postupovali pri rôznych situáciách a  typicky „letných“ úrazoch, spojených s pobytom na kúpaliskách, plážach a iných rekreačných strediskách doma i v zahraničí
 • Prvá pomoc topiacemu sa – ako sa dá už z názvu vyčítať, pôjde o akýsi postup, ako reagovať v situácií, keď sme svedkami toho, že sa nachádza vo vode topiaci človek a ako mu vieme čo najrýchlejšie a bezpečne pomôcť.
 • UNIPO FZO KUZS – študenti záchranári budú prezentovať svoj odbor
 • Vodné športy – na tomto „vodnom“ stanovišti budú k dispozícií na zapožičanie rôzne plavidlá ako raftový čln, kajaky, kánoe, paddlboardy, veslice, surfy a iné. Všetko pod dohľadom skúsených vodákov z Klubu Kamikse ATU Košice v spolupráci so Surfklubom Domaša, ktorí vám radi názorne predvedú a naučia ako bezpečne používať tieto plavidlá.
 • Potápači – nám ukážu na suchu aj vo vode čo všetko obnáša potápanie
 • Košická záchranka – profesionálni záchranári ukážu skutočnú sanitku s výbavou
 • Hasičský a záchranný zbor SR + DHZ – stanovište pre ukážky hasičskej techniky, člnov, protipovodňových opatrení, rozhovory s profesionálnymi aj dobrovoľnými hasičmi
 • Detský kútik – toto stanovište patrí výhradne deťom, kde sa im osvetovo k téme budú venovať mladý záchranári z rôzneho odvetvia a vystríhajú ich pred nezbednými aktivitami, ktorých sa v čase leta a prázdnin často dopúšťajú a naučia ich základné postupy ako pomáhať a zachraňovať, veku primeranou interaktívnou formou.
 • Zdravotné poisťovne – budú sa starať o naše zdravie, zmerajú tlak a hladinu cukru v krvi
 • Prezentačno-predajné stánky kde si záujemcovia budú môcť kúpiť upomienkové predmety ako magnetky, perá, tričká a pod… Pre deti je pripravený aj ovocný bar.
 • Počas dňa bude prebiehať cvičenie záchranných zložiek – komentovaná ukážka
 1. modelová situácia, záchrana topiaceho a vyťahovanie z vody pomocou člnu a následná resuscitácia
 2. modelová krízová situácia, záchrana viacerých osôb na vodnej hladine a transport

Kreditové ohodnotenie

 • na účasť na praktickej časti sa netreba vopred nahlasovať, kredity sa udelia na základe predloženia občianskeho preukazu a čśla v komore, podpísaní prezenčnej listiny pri vstupe na podujatie v registračnom stánku, viď sekcia konferencia, cena 1 eur

Vstupné

 • na akciu ZADARMO
 • atrakcie 3 eur / osoba / akcia / neobmedzene
 • areál Prírodné kúpalisko Delňa:
  • deti do 6 rokov zdarma
  • 1,50€ deti od 7 – 15 rokov + dôchodcovia nad 62 rokov a ZŤP – na osobu a deň
  • 2,50€ dospelí (nad 15 rokov) – na osobu a deň

Dôležité oznámenie

Vodná nádrž má bezbariérový vstup a je napúšťaná upravovanou a hygienicky vyhovujúcou vodou. Voda je osviežujúca, čo určite poteší nejedného návštevníka, ktorý sa počas letných horúčav potrebuje príjemne schladiť. Bezpečnosť kúpajúcich je zabezpečená kvalifikovanou vodnou záchrannou službou počas prevádzkových hodín.
Nechýbajú tu ani preliezky, šmýkačky, malé kolotoče, či množstvo iných atrakcií pre deti. V areáli sa nachádza aj niekoľko bufetov, ktoré ponúkajú tradičné rýchle občerstvenie, chladené nápoje či zmrzlinu. Sociálne zariadenia a sprchy sú na okraji areálu.

SOBOTA
10:00 1. disciplína MSR VZS – „ťahanie bremena“ /jednotlivci/
11:30 2. disciplína MSR VZS – „plávanie s ABC“ /jednotlivci/
13:00 3. disciplína MSR VZS – „ovládanie surfového plaváku“ /jednotlivci/
15:00 4. disciplína MSR VZS – „ovládanie veslice“ /jednotlivci/
17:00 5. disciplína MSR VZS – „hod záchranárskou loptou“ /jednotlivci/*

NEDEĽA
09:30 6. disciplína MSR VZS – „záchrana s záchranným pásom“ /družstvá/
10:30 7. disciplína MSR VZS – „záchrana so surfovým plavákom“ /družstvá/
11:30 8. disciplína MSR VZS – „ záchrana s veslicou“ /družstvá/
13:00 9. disciplína Memoriál Dr. Milana Filčáka – „vlajočky“ /jednotlivci/*
15:00 10. disciplína Memoriál Dr. Filčáka – „Ironman“ /jednotlivci/

* disciplína 5. hod (záchranárskou loptou) a disciplína 9. (vlajočky) budú „otvorené“ , čo
znamená, že sa do súťaže môže prihlásiť ktokoľvek kto má záujem aj z radou verejnosti

CIEĽOVÁ SKUPINA

 • Plavčíci (bazény, otvorená voda, divoká voda, more, inštruktori)
 • Záchranári, zdravotníci, hasiči, zložky IZS
 • Pĺtnici, vodáci, jachtári, športové kluby
 • SČK
 • Študenti a zástupcovia škôl, štátna správa a samospráva

POZVANÉ ZLOŽKY A ORGANIZÁCIE

 • Vodná záchranná služba
  Slovenský Červený kríž
 • Vodná záchranná služba
  Český Červený kríž
 • Hasičský a záchranný zbor SR, Krajské riaditeľstvo HaZZ Prešov
 • Hasičský a záchranný zbor SR, Okresné riaditeľstvo HaZZ Prešov + Vranov nad Topľou
 • Dobrovoľný hasičský zbor Prešov + Lemešany
 • Hasičský záchranný sbor České republiky
 • Košická záchranka
 • Falck Záchranná, Falck Academy
 • Polícia SR, Krajské riaditeľstvo PZ Prešov + Potápači ŠKP Prešov
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
 • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
 • Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, FSVaZ, Katedra psychológie
 • Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
 • Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riadenia, Koordinačné stredisko IZS
 • National emergency center – Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
 • Klub slovenských turistov, Sekcia vodnej turistiky
 • ZdrSem
 • Vodácka škola záchrany s.r.o.
 • Splavujeme.sk
 • Nautitech + Yacht Travel
 • Johannita Segítô Szolgálat  
 • Asociácia Samaritánov Slovenskej republiky

MOTÍV A POPIS AKCIE

 • Témou a úlohou podujatia je priblížiť širokej verejnosti činnosť vodnej záchrannej služby a vodnej záchrany, zvýšiť povedomie bezpečného pohybu vo vodnom prostredí a taktiež prehĺbiť osvetu všeobecnej prvej pomoci
 • Hlavnou časťou akcie je súťaž Majstrovstiev Slovenska VZS, kde budú zápoliť plavčíci z celej SR v rôznych záchranárskych disciplínach. Športovo zdatnejší záujemcovia z radov verejnosti, sa môžu niektorých vybraných disciplín zúčastniť tiež.
 • Keď sa povie vodná záchrana, mnohí z nás si predstavia plavčíka v šortkách s píšťalkou hliadkujúceho pri bazéne alebo na brehu jazera. Ale vodná záchrana nie je len o tom. Čo tak záchrana v divokej vode a válca, na otvorenej vodnej ploche či záplavách.
 • Na konferencii sa pozrieme na túto tému z pohľadu záchranárskych zložiek a organizácii. Hlavné slovo budú mať, ako inak, Vodná záchranná služba SČK a ČČK ale predstavia sa nám aj iné zložky IZS a organizácie, ktoré majú čo dočinenia so záchranou na vode, vo vode aj pod vodou. Niektorých zaujíma téma topenia z pohľadu obete, lekári nám povedia aké druhy topenia poznáme a čo prebieha v organizme. Potápači nám povedia zaujímavosti o dekompresnej chorobe a iných. Taktiež aká je starostlivosť o pacienta, ktorý sa topil od momentu vytiahnutia, cez odovzdanie posádke RZP/RZP, prípade postup resuscitácie. Potom aká je starostlivosť na ARO, nám priblíži ošetrujúci personál. Súdny lekár vysvetlí postup zisťovania príčin smrti – utopením.
 • Veľká pozornosť sa bude venovať špecifikám prvej pomoci, teda edukačné zameranie je vhodné pre študentov, vodákov ale aj pre rozšírenie vedomostí záchranárov. Počas workshopov si to budú môcť účastníci vyskúšať aj prakticky napr. nácvik KPR.
 • Cieľom je spojiť odborníkov z oblasti vodnej záchrany pre výmenu poznatkov aj skúseností, pre napredovanie v teoretickej aj praktickej sfére
 • Večer nás bude čakať spoločenský večer s hudbou (DJ) a symbolickou oslavou výročníc
 • A čo by to bolo fórum o záchrane len v teórii, preto časť akcie je praktická – kde budeme vidieť ukážky práce a výbavy záchranárov
 • Môžete sa tešiť na praktické ukážky vodnej záchrany pre odbornú aj širokú verejnosť
 • Na vodnej ploche sa budú nachádzať rôzne atrakcie – plavidlá, ktoré si môžu záujemcovia pod dozorom profesionálov kedykoľvek vyskúšať – raft, kajak, kánoe, paddleboard, surf…
 • Program podujatia bude prebiehať súčasne na viacerých stanovištiach kde sa budú témy denne opakovať aby nikomu neušli zaujímavé okamihy a aby si návštevník prišiel na svoje.
 • Na dvoch modelových situáciách si precvičia spoluprácu záchranné zložky, pôjde o súčinnostné cvičenie s komentárom pre divákov.
 • Na jednotlivých stanovištiach si bude môcť ktokoľvek vyskúšať a naučiť sa prvú pomoc v rôznych situáciách a nadobudnúť tak odvahu a zručnosti.
 • O prehľad aktivít sa postará moderátor a infotabule/infoletáky.
 • Na Slovensku sa akcia v tomto rozsahu a zameraní takto spolu ešte neorganizovala, je to prvá a jedinečná príležitosť pre propagáciu, sieťovanie, výmenu informácií a osvetu v tejto oblasti
 • Určite si nezabudnite plavky – v piatok možnosť kúpania v Plaza Beach Resort Prešov – Solivar (od 5eur) a sobota-nedeľa v Prírodnom kúpalisku Delňa Prešov (v cene vstupného do areálu) alebo v AQUAPARK Delňa Prešov (cenník www)

SPONZORI

T-Systems Slovakia
POCAR s.r.o. Prešov
obec_haniska_s_textom
ariseo - IT solutions for everyone
AQUA PRO EUROPE a. s.
AQUA CENTRUM, spol. s r.o. Košice
Sitel
HET

PARTNERI

Mesto Prešov
PKO Čierny orol Prešov
Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce a Snina
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov
Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove
SurfClub Domaša
Kamikse Klub vodákov Akademik TU KE
Košická záchranka

MÉDIA

Noviny Večerník
TA3
RTVS
SKY rádio
Korzár
TV Markíza
TV Joj

POZVANÉ ORGANIZÁCIE

Všeobecná zdravotná poisťovňa